به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری کنگره آمریکا اظهار کرد: " باب کروکر " سناتور جمهوری خواه ایالت تنسی روز یکشنبه گفت در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به یک توافق نرسد، نمایندگان می‌توانند تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند.

کورکر که در کنگره آتی رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا خواهد بود به فاکس نیوز گفت که سوالی در این باره وجود ندارد که نمایندگان تحریم‌ها علیه ایران را افزایش می‌دهند.

وی گفت: سوالی در این باره وجود ندارد که در صورتی که توافق هسته‌ای به شکست بیانجامد، تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد شد.

جمهوری‌خواهان کنگره اعلام کرده‌اند که طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران را در ماه ژانویه بررسی خواهند کرد.

این در حالی است که بسیاری از جمهوری‌خواهان از جمله دولت آمریکا با هرگونه تحریم‌های بیشتر علیه ایران در حالی که مذاکرات ادامه دارد، مخالفت کرده‌اند.

وی زمان بندی درباره اعمال این تحریم‌ها اعلام نکرد و گفت که در آینده این موضوع بررسی خواهد شد.

چند روز پیش نیز لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه از کارولینای جنوبی، در مصاحبهای با "اسرائیلحایوم" گفت که اعتراضی به بهرهمندی ایران از برنامه انرژی هستهای ندارد اما درباره اینکه تلاشهای تهران در حوزه غنیسازی تبدیل به مسیری برای توامندی نظامی هستهای شود، "بسیار نگران" است.