گروه بین الملل -

زنی که ادعا می کند شاهزاده اندرو از او سوء استفاده جنسی کرده است، می گوید که برای او در این رابطه جنسی ۱۰هزار پوند به جفری آپستین، بانکدار آمریکایی پرداخت شده است. او مدعیست که در آن زمان شاهزاده اندرو می دانسته که وی تنها ۱۷سال سن داشته است.

به گزارشافکارنیوز؛ این ادعاها در حالی مطرح شده است که کاخ باکینگهام ادعاهای مطرح شده را به شدت رد کرده و شاهزاده اندرو منکر «هرگونه تماس یا رابطه جنسی با زنی به نام ویرجینیا رابرتز» شده است. طبق ادعاهای مطرح شده زنی به نام رابرتز، می گوید که طی سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در زمانی که کوچک بود برای برقراری رابطه جنسی با این شاهزاده انگلیسی در لندن، نیویورک و جزیره خصوصی بانکدار آمریکایی در کارائیب مجبور شده بود.

وی گفته است که شاهزاده انگلیس هیچگاه با دست های خودش به او پول پرداخت نمی کرده، بلکه «جفری مراقب بود تا بعد از اینکه وی دوستانش را سرگرم می کرده، به وی پول پرداخت کند.»