به گزارشافکارنیوز،" محمد سالم الغبان " وزیر کشور عراق با اشاره به اینکه داعش در مرحله شکست روحی روانی به سر می برد اعلام کرد: داعش، ۱۰۰ عنصر خود را به علت تردید درباره وفاداری شان به این گروه تروریستی اعدام کرده است.

الغبان در بیانیه ای که نسخه ای از آن توسط پایگاه عراقی سومریه نیوز منتشر شده است، تصریح کرد: پیروزی های پی در پی نیروهای نظامی و داوطلبان مردمی باعثشکست روحیه دشمن شده است و نیروهای نظامی و داوطلبان مردمی عزم خود را برای پاکسازی عراق از لوثتروریسم جزم کرده اند.

وزیر کشور عراق در ادامه بیانیه خود آورده است: عملیات آزاد سازی استان صلاح الدین در روزهای آینده، سرآغازی برای عملیات نظامی بزرگی برای آزادسازی شهر موصل خواهد بود و تشکیلات تروریستی داعش با این اعدامها وارد مرحله شکست روانی شده است.

داعش شنبه گذشته هم سه تن از سرکردگانش را به اتهام خیانت در یکی از مناطق جنوب موصل اعدام کرد.