گروه بین الملل -

گروه القاعده بهتازگی ویدیویی منتشر کرده است که در آن نحوه پنهان شدن از پهپادهای آمریکایی آموزش داده شده است.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دیلی میل؛ در این ویدیوی چند دقیقه ای، القاعده عربستان توضیح می دهد که با استفاده از یک ورقه آلومینیومی چگونه می توان از دید پهپادها و جنگنده های آمریکایی پنهان ماند. ظاهرا ورقه آلومینیومی می تواند با غیرفعال کردن دوربین های مادون قرمز پهپادهای آمریکایی آن را از تشخیص حرارت بدنی انسان ناتوان می سازد.

در همین زمینه کارشناسان موسسه تحقیقات خاورمیانه گفته اند: آلومینیوم به مانند عایق حرارتی عمل کرده و مانع از تشخیص دمای حرارت جنگنده ها توسط دوربین پهپادها و هواپیماهای شناسایی می شوند.