گروه بین الملل -

هنگامی که پسر جوان سعودی قصد کرد عربستان سعودی را برای پیوستن به صفوف داعش ترک کند، با مخالفت خانواده اش روبرو شد اما در نهایت خانواده وی از ترس از دست دادن پسر خود با وی موافقت کردند چرا که او تهدید کرده بود در صورت مخالفت خانواده اش، خود را خواهد کشت یا هرگز پیش خانواده خود باز نخواهد گشت.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از الحدث؛ دوستان این پسر که به سن بیست سالگی نیز نرسیده بودند به او توصیه کردند که پیش یک شیخ برود که از پیوستن به صفوف داعش حمایت می کرد. اما واعظ، برای پیوستن به صفوف داعش به او توصیه کرد که برای تزکیه با شیوخ رابطه جنسی لواط برقرار کند.

کارشناسان سعودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی MBC، تاکید کردند که جهادی های داعش کسانی هستند که خود مرتکب زنا با محارم هستند. این متخصصان می گویند کسانی که برای قتل و کشتار به عراق و سوریه رفته اند، مساجد را بمب گذاری کرده و خانه ها را تخریب می کنند، اعمال دینی و اخلاقی شنیعی را در ممکلت وهابی سعودی مرتکب شده اند و اغلب آنها سابقه زنای با محارم را دارند. اکثریت این جهادی ها، همجنسگرا هستند و برای کفاره گناهان خود طبق اعتقاداتی که دارند، این اعمال را در سوریه و عراق مرتکب می شوند.

با توجه به گفته منابع اطلاعاتی، صدها نفر سعودی که سن آنها نیز از بیست تا بیست و پنج سال نیز تجاوز نمی کند، کسانی هستند که در شهرهای خود مرتکب عمل همجنسگرایی شده اندو برای همین موضوع، درخواست پیوستن به صفوف داعش را در سوریه و عراق ارائه کرده اند.