به گزارش افکارنیوز، " ریشا مالکا " وکیل روزنامه شارلی ابدو، تاکید کرد که بازماندگانِ تحریریه این هفته نامه، در شماره بعدی کاریکاتورهایی درباره حضرت محمد(ص) و دیگر شخصیت ها منتشر خواهند کرد تا تاکید کنند که کارمندان این مجله، کوتاه نمی آیند.

" اریک پورتو " رئیس امور مالی مجله، به خبرگزاری فرانسه گفت: شمارۀ آیندۀ مجله، فقط توسط کارمندانِ باقی ماندۀ شارلی ابدو تهیه شده است و این مجله، پیشنهادهایی را که از کاریکاتوریستهای فرانسه و دیگر کشورهایی که دریافت کرده است، نپذیرفت.

مسؤولان این مجله فرانسوی تصمیم دارند که تیراژ یک میلیونی خود را به سه میلیون افزایش دهند.