گروه بین الملل -

حیات بومدین، مظنون به شرکت در گروگان گیری فروشگاهی در پورت دو ونسن، پنج روز پیش از این واقعه تروریستی در ترکیه بوده است.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دیلی میل؛ در ویدئوی منتشر شده، حیات بومدین در برابر گیشه کنترل گذرنامه فرودگاه استانبول به همراه مردی که هویتش مهدی صبری بالحسین شناسایی شده دیده می شود.

به گفته مقامات ترکیه این دختر ۲۶ساله پس از ترک فرانسه، روز دوم ژانویه از مادرید پایتخت اسپانیا به استانبول سفر می کند. سپس حیات بومدین هشتم ژانویه مرز زمینی این کشور را به سوی سوریه ترک کرده است.دستگاه امنیتی فرانسه در جستجوی این دختر عرب تبار است که از آن به عنوان شریک زندگی امدی کولیبالی، تروریست کشته شده در گروگان گیری فروشگاه موادغذایی یهودیان یاد می شود.

امدی کولیبالی در ویدئویی که پس از کشته شدنش منتشر شد مسئولیت کشتن یک افسر پلیس زن را در پاریس برعهده گرفته و به دولت اسلامی مشهور به داعش ابراز وفاداری می کند.