به گزارش افکارنیوز، ملک عبدالله دوم برای تسلیت گفتن به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته بود و اولاند در هنگام استقبال رسمی از پادشاه و همسرش پس از نزدیک شدن به ملکه رانیا دو دوستش را به سوی ملکه دراز کرد و دست ملکه را گرفت. همین امر باعثغیرتی شدن ملک عبدالله دوم و نگاه خشمناکش به اولاند شد.
خشم و ناراحتی در چهره ملک عبدالله دوم پس از دست دادن اولاند با ملکه رانیا نمایان بود و یک عکاس حرفه ای در همان لحظه از این صحنه عکس گرفت. این صحنه در شبکه اجتماعی فیسبوک جنجالی شده است.


فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه کمی پس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، جدایی‌اش از شریک غیررسمی خود والری تری‌یلر ویلر را یک ماه پس از افشای رابطه اش با ژولی گیه، هنرپیشه‌ی فرانسوی رسماً اعلام کرد.


والری از سال ۲۰۰۵ شریک زندگی رییس جمهوری بوده و لحظه ای اولاند را تنها نگذاشته بود. اما پس از پیروزی شاید تصور نمی کرد زندگی و نقشی که باید ایفا کند، تا این اندازه مهم و حتی سنگین باشد؛ زندگی‌ای که از نظر والری " مسخره " می آمد. این حرفی بود که والری به دوستانش گفته بود.


بسیاری اقدام اولاند در جداشدن از شریک زندگی اش را مورد تقبیح قرار دادند.