به گزارش افکارنیوز، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی سخن وزیر خارجه رژیم آل خلیفه در صفحه توییترش در خصوص حوادثاخیر فرانسه را که نوشته است «من امروز یک فرانسوی هستم» به سخره و انتقاد گرفتند.

" خالد بن حمد آل خلیفه " در مراسم راهپیمایی پاریس نیز شرکت کرد.

بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی مواضع وی را به سخره گرفتند و اعلام کردند که در حالی وزیر خارجه آل خلیفه چنین مواضعی اتخاذ کرده است که اقدامات تروریستی در بحرین به طور روزانه از چهارده فوریه سال دو هزار و یازده تاکنون ادامه دارد.

بسیاری از کاربران نیز در این خصوص به جنایت های وحشیانه و سرکوبگری های ددمنشانه رژیم علیه معترضان صلح جو و دمکراسی خواه اشاره و بر دوگانی چنین مواضعی تاکید کردند.

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص خطاب به وزیر خارجه آل خلیفه نوشته است: امروز تو یک فرانسوی هستی، اما دیشب و بلکه همه شب های گذشته یک داعشی بودی. تو همان کسی هستی که از آزادی بیان و مطبوعات جلوگیری می کند و روزنامه نگاران را به قتل می رساند. این چه دوگانگی و تناقضی است!

یکی دیگر از کاربران در این خصوص خطاب به او گفته است: بهتر است به جای اینکه بگویی من یک فرانسوی هستم؛ بگویی من بنده فرانسه هستم.