به گزارش افکارنیوز، بسیاری از شهروندان ترکیه، استقبال رئیس جمهورشان از محمود عباس در کاخ سفید آنکارا را به تمسخر گرفتند.

در این مراسم، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، گارد احترام لباس‌هایی شبیه سربازان ۱۶ کشور و سرزمین را که در دوره های مختلف تابع امپراطوری عثمانی بودند، از جمله لباس سربازان تاتار و بیزانسی‌ را به تن داشتند.

شمار زیادی از کاربران، از این که اردوغان در کاخ ریاست جمهوری یک " فیلم " تاریخی از قرون وسطی را به نمایش در آورده، ابراز شگفتی و انتقاد کردند و عده ای هم بر این باور بودند که رئیس جمهور ترکیه یک " شو " لباس قرون وسطایی به راه انداخته است.

دانلود فیلم