شماري از نمايندگان مجلس عوام انگليس از سياستهاي دوگانه دولت اين کشور در موضوع بازرسيهاي هستهاي در كشور انگليس و در قبال ايران انتقاد كردند.

به گزارش افکار به نقل از سایت پارلمانی انگلیس، کارولین لوکاس رهبر حزب سبز و از اعضای جدید مجلس عوام و چند تن از نمایندگان وابسته به احزاب مختلف در پارلمان انگلیس، در نامه ای اعتراض خود را به سیاست های دوگانه دولت انگلیس درباره بازرسی های هسته ای اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، در این نامه از اینکه دولت انگلیس اجازه نمی دهد بازرسی های مستقلی از تاسیسات هسته ای و زرادخانه های اتمی این کشور صورت بگیرد و همزمان ایران را به همکاری نکردن کامل با آژانس و بازرسی های آن متهم می کند، انتقاد شده است.
لوکاس رهبر حزب سبز در این خصوص گفت: دولت انگلیس باید اقدامات لازم را برای انجام بازرسی از زرادخانه اتمی این کشور توسط بازرسان مستقل به نمایندگی از سوی جامعه بین المللی، صورت دهد.
بر همین اساس، الیستر برت معاون وزیر امور خارجه انگلیس در پاسخ به نمایندگان پارلمان این کشور در اظهاراتی تامل برانگیز تایید کرد که این کشور به بازرسان بین المللی اجازه بازرسی و نظارت از زرادخانه هایش را نمی داده است.