به گزارش افکارنیوز، " عبدالملک حوثی " شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به این که " عبد ربه منصور هادی " از فساد حمایت می کند، گفت: رئیس جمهور یمن از اجرای توافقنامه صلح و مشارکت ملی، شانه خالی کرده و در مسیر انحصاری کردن قدرت و به حاشیه راندن دیگر ارکان جامعه از جمله جنبش انصارالله گام برداشته است.

وی گفت: در حالی که یمن از مشکلات فراوان داخلی رنج می برد، نیروهای حاکم بر کشور خطرها و چالش ها را نادیده می گیرند و در قبال دستاوردهای کنفراس گفت گوی ملی، رفتاری توطئه آمیز در پیش گرفته اند.
رهبر جنبش انصارالله یمن با بیان این که شانه خالی کردن رییس جمهور از اجرای توافقنامه صلح و مشارکت ملی، هیچ توجیهی ندارد، تاکید کرد که مسوولان کشور برای رهایی از اجرای این توافقنامه به کشمکش های سیاسی متوسل شده اند.

وی خاطرنشان کرد، اگر رییس جمهور با مسوولیت پذیری توافقنامه صلح و مشارکت ملی را اجرا می کرد، هم اکنون در زمینه امنیت و ثبات در کشور شاهد تغییرات گسترده ای بودیم و این در حالی است که مشارکت ملی امری اساسی برای رهایی از استبداد سیاسی است.

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد، نیروهای سیاسی که در جایگاه قدرت قرار دارند، در صدد سهم خواهی بیشتری بدون در نظر گرفتن خواسته‌های ملت هستند و در تحقق نتایج گفت‌ وگوهای ملی جدی نیستند.
وی افزود: مقامات یمن در فساد و استبداد غرق شده‌اند این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان از اجرای نتایج گفت‌وگوهای ملی حمایت کرده اند.

حوثی تصریح کرد که فساد همچنان ادامه دارد و پسر رییس جمهور دست به سوء استفاده های میلیاردی زده است.

وی در پایان از غلبه هویت حزبی، مذهبی و .. بر هویت ملی در یمن ابراز تاسف کرد و گفت: برخی گروه ها، افق دید بسیار محدودی دارند و موضعی منفی در قبال مشارکت جنبش انصارالله و سایر نیروهای جنوب در عرصه قدرت اتخاذ کرده اند، این درحالی است که مشارکت ملی امری اساسی برای عبور موفق از مرحله انتقالی است.