به گزارش افکارنیوز، جیمز اسمیت در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی چینی - آمریکایی سعی کرد سیاست آمریکا را در پرهیز از انتقاد علنی از سیاست های ضد انسانی عربستان توجیه کند.

وی با طرح این ادعا که انتقاد علنی واکنش معکوس عربستان را در پی خواهد داشت، گفت: مقام های عربستان اگر از سوی آمریکا مورد انتقاد قرار گیرند، ممکن است برعکس عمل کرده و بر عملکرد ضد بشری خود اصرار بورزند.

اسمیت خاطرنشان کرد: واشنگتن انتقاد علنی از نقض حقوق بشر در عربستان را بی فایده می داند و ترجیح می دهد این مسائل را به دور از چشم رسانه ها با مسوولان سعودی مطرح کند.

سفیر اسبق آمریکا که بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در عربستان ماموریت داشت، گفت هنگام حضور عربستان در جلسات هفتگی به مقام های سعودی گفته است برای کشوری که نقش محوری دارد، شایسته نیست در این سطح گسترده حقوق بشر را نقض کند.