به گزارشافکارنیوز، عکسی که می بینید، سه تن از این شهدا را در کنار هم نشان می دهد و حکایت از دوستی نزدیکشان دارد.

از سمت راست:
شهید " علی حسن ابراهیم "
شهید " غازی علی ضاوی "
شهید " محمدعلی حسن ابوالحسن "

خوشا به سعادتشان که هر سه در یک زمان، به دیدار مولایشان " اباعبدالله الحسین(ع) " نائل شدند
شادی روحشان صلوات