به گزارشافکارنیوز، در جریان بمباران نواز غزه در تابستان امسال، یک سرباز اسرایلی با نزدیک شدن به یک پیرزن ۷۴ ساله فلسطینی به نام «قلیا ابورضا» به تقاضای آب وی جواب مثبت داد و به این پیرزن آب داد.

یکی از زنان قدیمی ارتش اسرائیل در این لحظه از این سرباز و این پیرزن فلسطینی عکس یادگاری گرفت تا مهربانی و عطوفت سربازان اسراییلی با مردم بی دفاع غزه را ثبت کند. اما بعد از نوشیدن آب توسط «قلیا» و گرفتن عکس، سرباز مهربان رژیم صهیونیستی از فاصله یک متری به این پیرزن بی دفاع شلیک می کند و صحنه مردنش را به تماشا می ایستد.

محبت و مهربانی از نوع اسراییلی


«احمد قده» یکی از روزنامه نگاران «الاقصی تی وی» چگونگی این اتفاق و کشته شدن این پیرزن ۷۴ ساله را توصیف کرده است. «افیخای ادرعی» سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل نیز این عکس را در توئیتر خود منتشر کرده و از این عکس به عنوان مثالی از «انسانیت» در ارتش اسرائیل و رفتار نظامی این رژیم با غیرنظامیان در نوار غزه یاد کرده است.

محبت و مهربانی از نوع اسراییلیمحبت و مهربانی از نوع اسراییلی