به گزارش افکارنیوز، روزنامه " الدستور " مصر تأکید کرد: رئیس جمهور ترکیه می خواهد همچون ملکه الیزابت باشد زیرا ملکه انگلیس که دارای نظام حکومتی پادشاهی مشروطه است، اختیارات فراوانی دارد.

الدستور به نقل از روزنامه انگلیسی " تلگراف " نوشت: اردوغان گفت که باید از نظام های حکومتی بسیاری از کشورها همچون آمریکا و برزیل که در این کشورها رئیس جمهوری نقش اساسی را ایفا می کند، الگو گرفت.

اردوغان قبلاً گفته بود که پارلمان ترکیه به زودی به بررسی مساله تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی خواهد پرداخت که این اظهارات بیانگر تلاش اردوغان برای افزایش اختیارات خود است و اعتراضات و انتقاداتی نیز به همراه داشت .