به گزارش افکارنیوز، یکی از اساتید دانشگاه های آمریکا از پشت پرده ایجاد داعش در منطقه و اهدافی که جبهه امپریالیسم غرب در سر دارد، خبر داد.

«آرتور توفهام» گفت: گروه تروریستی داعش با هدف ایجاد اسلام هراسی و نفرت نسبت به مسلمانان در جهان از سوی آمریکا و اسرائیل تاسیس شد. تاسیس این گروه بخشی از عملیاتی با نام «عملیات پرچم جعلی» بوده است.

وی ادامه داد: اصلی ترین هدف این گروه و گروه های مشابه ایجاد حس نفرت نسبت به مسلمانان در جهان و اسلام هراسی است.

این استاد دانشگاه با بیان این که هم اکنون اعترافات فرماندهان داعشی پاکستان مبنی بر دریافت پول و تجهیزات و دستور از سوی آمریکا در دسترس همگان قرار دارد، اظهار کرد: اسنادی در دست است که نشان می دهد آمریکا پیش از آغاز حوادث سوریه افراد مسلحی را در اردن آموزش می داده است.