به زودی موزه ای متفاوت در آرژانتین کار خود را شروع می کند که آنچه در آن به نمایش گذاشته می شود آثار باستانی و قدیمی باقی مانده از دوران قدیمی بشری نیست.

به گزارش واحد مرکزی خبر در این موزه که در منطقه ای دور افتاده در پانتاگونیا دایر شده است و به صورت رسمی فعالیت خود را از ماه نوامبر شروع می کند، نمونک یخچال ها و قطعات یخی از نقاط مختلفی که معمولا افراد نمی توانند از نزدیک از آن بازدید کنند، به نمایش گذاشته شده است و در کنار نمایش این موارد، توضیحاتی درباره منشا یخچال ها نیز در اختیار بازدید کنندگان قرار داده می شود.

این موزه که در نزدیکی یخچال پریتو مورنو قرار دارد با هدف افزایش آگاهی عمومی از پیامدهای گرم شدن آب و هوای زمین برگزار می شود و بازدید کنندگان این فرصت را نیز به دست می آورند تا این یخچال را از نزدیک ببینند.

دولت آرژانتین نیز در نظر دارد با تصویب قانونی در خصوص منع حفاری و اکتشاف معدن در کنار یخچال ها، از آنان حفاظت کند. پیش بینی می شود حدود سیصد و پنجاه هزار نفر در سال از این موزه بازدید کنند.