به گزارشافکارنیوز، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: اعتصابی به نام " سر فرود نمی آوریم " به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در شهرها و مناطق مختلف بحرین آغاز خواهد شد؛ و شمارش معکوس برای آغاز این اعتصاب شروع شده است.
گروه های انقلابی بحرین از روز چهارشنبه خود را برای آغاز کردن اعتصاب عمومی آماده می کنند.