به گزارش افکارنیوز، " امیر سعود بن سیف النصر " در حساب کاربری خود در توییتر با عباراتی بی سابقه نوشت: ملک عبدالله با پرداخت ۲۰ میلیارد دلار از کودتای مصر حمایت کرد و اموال کشور را برای حمایت از کودتای مصر و ارتش لبنان هدر داد؛ او اصلاح طلبان و مخالفان خود را زندانی و دانشمندان را تحقیر کرد و با تضعیف دستگاه قضایی، فساد اخلاقی را در عربستان نشر داد.

این شاهزاده سعودی این عبارات را در پاسخ به کسانی نوشت که ملک عبدالله را با ملک سعود مقایسه کرده و به جد او نیز تاخته بودند.

ابن سیف النصر می افزاید: ملک سعود جد ملک عبدالله به کسانی که ملت خود را می کشند کمک مالی نکرده بود و بودجه هایی برای ویران کردن یمن، عراق و سوریه در نظر نمی گرفت؛ او اطلاح طلبان را زندانی نمی کرد و تحمل انتقاد داشت.

وی افزود: ملک سعود توسط ناصر السعید در حضور مردم مورد انتقاد قرار گرفت اما او را زندانی نکرد و در طول مدت حکومتش آزاد زندگی کرد؛ علما را تحقیر نمی کرد و برای به دست آوردن رضایت آنها تلاش می کرد.

شاهزاده سعودی در ادامه می نویسد: در زمان ملک سعود، دستگاه قضایی عرصه فساد و خرید و فروش احکام و برتری دادن ثروتمندان به ضعیفان نبود و امثال خالد التویجری و دار و دسته اش نمی توانستند در احکام قضایی و سلامت دستگاه قضایی دخالت کنند.

وی افزود: در زمان ملک سعود روابط با سایر کشورهای اسلامی برادرانه بود نه بر اساس توطئه چینی و هرگز در حق کشور و مسلمانان کارهایی که امثال التویجری و بقیه دار و دسته اش انجام دادند مرتکب نشد؛ هرچند نمی خواهیم نبش قبر کنیم و اسرار را آشکار نماییم.