گروه بین الملل -

پایگاه خبری دبکافایل مدعی شد که دستگاه اطلاعاتی آمریکا و پشتیبانی مشترک ایران و آمریکا، باعثشد تا حوثی های یمن به اهداف خود دست یابند.

به گزارشافکارنیوز؛ پایگاه دبکافایل، وابسته به ضداطلاعات رژیم صهیونیستی اکنون از قول منابع سعودی خود ادعاهایی را مطرح کرده است. دبکافایل به نقل از منابع سعودی خود نوشته است که شکل این قیام مشابه با قیام علیه علی عبدالله صالح که در سال ۲۰۱۲ سرنگون شد، نبود.

یکی از اعضای شاخه زیدی های یمن مشابه حوثی ها، آنها را با همان جدیت به سمت قدرت هدایت کرد و به وسیله شورش خود با قدرت جنگید. با صف آرایی حامیان او در ارتش، اطلاعات و سرویس های امنیتی، او، شورشیان را قادر ساخت تا حکومت هادی را با کمترین مقاومتی از قدرت برکنار سازد.

آنها همچنین توانستند مهمات مدرن آمریکایی به ارزش ۴۰۰میلیون دلار را در اختیار بگیرند.

حوثی ها که خود را انصارالله می نامند، شعارهایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر می دهند؛ شعارهایی که به طور معمول از خیابان ها و میادین تهران شنیده می شود.

در میان آشفتگی های سیاسی صنعا، ایالات متحده آمریکا، حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود را علیه القاعده شبه جزیر عربستان از سر گرفت.

از سویی دیگر شش کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی، روز ۷فوریه، با صدور بیانیه ای از شورای امنیت سازمان ملل خواستندتا «به کودتا پایان دهد، تشدیدی که تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.»

شوخی ایران - آمریکا سبب شد تا یمن اکنون در دستان حوثی ها بیفتد.

پیش از این یکی از مقامات آمریکایی گفته بود: ما با هرکسی در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

همکاراناین مقام آمریکایی نیز برای بی اهمیت جلوه دادن نقش ایران گفتند: ایران از حوثی ها حمایت می کند اما این به معنای دخالت ایران در یمن نیست.