گروه بین الملل -

هفته نامه اکسپرس، بخش هایی از کتاب " در خدمت سرویس مخفی جمهوریت " نوشته " روژه اوک " روزنامه نگار فرانسوی، دیپلمات و بالاخره مأمور اطلاعاتی سرویس‌های جاسوسی فرانسه واسرائیل را منتشر کرده است.

به گزارشافکارنیوز؛در جزئیاتی که از زندگی پرماجرا وشخصیت چند بُعدی روژه اوک در این بخش‌ها آمده است به ماجرای آزادی او از چنگال گروگان گیران گروه حزب الله لبنان در سال ١٩٧٨ نیز اشاره شده است.

روژه اوک در کتابش شرح داده است که گروگان گرفتن او توسط حزب الله در اصل به قضیه اختلاف فرانسه و آلمان در قضیه کنسرسیوم هسته ای " اورودیف* " بر می گردد. به ادعای او، بر اساس قراردادی که در سال ١٩٧۴برای ساخت این کنسرسیوم میان ایران و فرانسه منعقد شد، شاه ایران مبلغ یک میلیارد فرانک فرانسوی به فرانسه پرداخت کرده بود اما بقدرت رسیدن امام خمینی در ایران باعثشد این قراداد لغو شود و در نتیجه ایران خواهان استرداد مبلغ پرداخت شده به فرانسه شد.

روژه اوک توضیح داده است که مبلغ مورد ادعای ایران بالاخره دربدل رهایی او از چنگال گروگانگیران حزب الله، به ایران پرداخته شد اما جالب آن است که مبلغ پرداخته شده که ٢برابر پول مورد نظر ایران می شد، نه از جیب فرانسه، بلکه توسط معمر القذافی، رهبر لیبی به ایران پرداخته شده است.