به گزارش افکارنیوز، " قینان الغامدی " در مصاحبه با شبکه «روتانا» بر مخالفت خود با بسیاری از اقدامات نهاد موسوم به " امر به معروف " تاکید کرد و گفت: وادار کردن مردم به اقامه نماز و پوشاندن چهره زنان و اقداماتی که نیروهای این نهاد در بازارها انجام می دهد، تفکر افراطی داعشی است و رفتارهای اکثریت اعضای این نهاد را عقل نمی پذیرد چه برسد به دین.

وی هشدار داد: تا زمانی که دولت، جامعه را از خطر تفکر افراطی آگاه نکند، در مقابله با آن موفق نخواهد شد؛ دولت باید برای بررسی تفکر افراطی کمیته ای از اندیشمندان و فقها و حقوقدانان تشکیل دهد.

الغامدی افزود: فتواهای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب سیاسی بوده، و این دو پیامبر نیستند؛ و سخنان آن ها قرآن نیست و باید آنچه را که با شرایط معاصر تناقض دارد، کنار گذاشت.

وی اظهار داشت: ادعای بازداشت او از سوی دولت به علت دیدگاههایش به اعتبار دولت خدشه وارد می کند، دولت نمی تواند کسی را به علت عقیده بازداشت کند؛ و دوران بازداشت انسانها به علت افکار و عقیده گذشته است.