به گزارشافکارنیوز،" حسن کو ناکاتا "(۵۴ ساله) فاش کرد که وزارت خارجه ماه گذشته از او خواسته بود در اوج بحران، پیامی به این گروه تروریستی برساند.

این درحالی است که پلیس ژاپن مدتی به این مبلغ مشکوک بود و اتهاماتی علیه وی در خصوص ارتباط با داعش و عضو گیری برای این گروه تروریستی مطرح شده بود.

این درخواست که قبلا فاش نشده بود، نشان می دهد که توکیو برای مذاکره با گروه داعش به منظور آزادی دو گروگان ژاپنی در سوریه در مقابل پرداخت باج، آمادگی داشته است، هر چند که دولت متعهد شده بود در برابر تروریسم تسلیم نشود.

داعش این دو گروگان را چند روز پس از تصمیم ژاپن به همکاری با اردن در حل این بحران، سر برید.

تصمیم همکاری با اردن که به نوبه خود برای آزادی گروگان اردنی تلاش می کرد، نه تنها به قطع تماس ها از طریق ناکاتا منجر شد، بلکه عملا به تماس جداگانه ای پایان داد که همسر کینجی گوتو گروگان ژاپنی با ربایندگان برقرار بود.

ناکاتا گفت فقط می خواست از تماس هایش با داعش برای کمک به حل این بحران استفاده کند.

وی به تمایل خود در تلاش برای آزادی هارونا یوکاوا گروگان نخست ژاپنی به سوریه رفته بود اما تلاش او با شکست مواجه شد.