به گزارشافکارنیوز،شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران عربستان سعودی امروز دوشنبه در دفتر کارش با دکتر محمود الهباش قاضی قضات فلسطین و مشاور رئیس دولت فلسطین در امور دینی و روابط اسلامی در کاخ الیمامه در شهر ریاض پایتخت عربستان دیدار و گفت وگو کرد.

الهباش در این دیدار سلام و درود و تبریک صمیمانه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تسلیم ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی کرد و سمت ولیعهدی را به شاهزاده مقرن نیز تبریک و تهنیت گفت.

در این دیدار دو طرف آخرین تحولات منطقه ای و اوضاع مربوط به سرزمین های اشغالی را مورد بحثو بررسی قرار دادند.

شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز در این دیدار به میهمان فلسطینی خود تاکید کرد که مواضع دولت و نظام پادشاهی عربستان سعودی در قبال مساله فلسطین تغییر نکرده و این موضع کماکان به قوت خود باقی و ثابت است.

وی افزود: ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم این مواضع را تغییر نداده است و خواسته های به حق ملت فلسطین و برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف یکی از اصول و پایه های تغییر ناپذیر در مواضع سیاسی دولت عربستان سعودی در قبال مساله فلسطین است.

در این دیدار شاهزاده فیصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز مشاور دربار ولیعهد عربستان سعودی و شاهزاده منصور بن مقرن بن عبدالعزیز مشاور دربار ولیعهد و عبد العزیز بن صالح الحواس منشی ویژه ولی عهد حضور داشتند . همچنین باسم عبدالله الاغا سفیر دولت فلسطین در عربستان سعودی هم در این دیدار حضور داشت.