به گزارشافکارنیوز،باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با سایت خبری «وُکس» از دیپلماسی با ایران دفاع کرد. آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران قافیه را نمی‌بازد.

وی افزود: ما به اقدامات خود برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه دادیم و از ابزار تحریم‌ها استفاده می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم پیشرفتی دیپلماتیک در این بخش داشته باشیم.

اوباما در ادامه ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: مردم حق دارند به ایران مظنون باشند. تهران از تروریسم دولتی حمایت کرده است. ایران به طور مداوم در بالاترین سطوح، اظهارات ضداسرائیلی تاسفبار مطرح کرده است. این کشور مردم خود را سرکوب میکند و شواهد روشن و اجتنابناپذیری وجود دارد که ایران در گذشته سعی در توسعه برنامه تسلیحات [هستهای] داشته است و تلاش کرده است تا این برنامه را پنهان کند. بنا بر این، این موضوعی آشکار است. و این امر قابل درک است که چرا مردم نگرانند، هم آنجا و هم در سراسر جهان.