به گزارشافکارنیوز،استفان دی مستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه به منظور دیدار با مقامات سوری، وارد دمشق پایتخت این کشور شد.

دی میستورا با وجود تمرکز بر موضوع توقف درگیری در حلب، در تلاش برای ارائه «نقشه راه» روشنی است که مبتنی بر حل و فصل بحران سوریه طبق الگوی لبنان است، به این ترتیب که یک مرکز قدرت با مشارکت همه گروههای سوریه تشکیل و روند امور به سمت توافق سیاسی سوق داده شود تا مقدمات تشکیل دولت وحدت ملی فراهم شود و دولتی تشکیل شود که قانون اساسی را اصلاح کرده و انتخابات سراسری را برگزار کند.

بر این اساس دی مستورا در واقع نقطه مشترک دیدگاه آمریکا و روسیه یا همان تصمیم گیری در مورد آینده بشار اسد با برگزاری انتخابات را مطرح می کند به گونهای که بشار اسد در روند سیاسی حاصل از انتخابات مشارکت داشته باشد.