به گزارشافکارنیوز،مانوئل والس روز دوشنبه در گفتگو با رادیو " اروپا - ۱ " گفت: " ما حدود ۱۴۰۰ نفر اعم از فرانسوی و یا ساکن فرانسه، را در ارتباط با این شبکه‌ها شناسایی کرده‌ایم.

وی افزود: حدود ۷۵۰ نفر در این کشورها(سوریه و عراق) اقامت داشته یا دارند؛ ۴۱۰ نفر هم‌اکنون در آنجاهستند؛ ۲۶۰ نفر بازگشته‌اند و ۸۰ فرانسوی یا مقیم این کشور نیز کشته شده اند ".

برنار کازنوف وزیر کشور فرانسه هم روز ۲۲ ژانویه امسال از کشته شدن ۷۳ فرانسوی وابسته به سازمان تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر داده بود.