به گزارشافکارنیوز،مقام ارشد صهیونیستی گفت این میزان به دو یا سه برابر بمب افکن هایی است که حزب الله پیش از جنگ ۲۰۰۶ دارا بوده است. این رژیم نیز آماده پرتاب موشک از جبهه های مختلف در برابر حزب الله است.

او گفت در جنگ تابستان گذشته با حماس اگرچه گنبد آهنین این رژیم در پاره ای از اوقات توانست در مقابل موشک های حماس مقاومت کند اما در صورت جنگی مجدد ممکن است این امر چنین نباشد. چه بسا سرزمین های شغالی همزمان از سوی گروه های فلسطینی و حزب الله و نیز از سمت مرزهای سوریه مورد هدف قرار بگیرند.

وی تاکید کرد موشک های حزب الله در دهه گذشته اصلی ترین تهدید علیه رژیم صهیونیستی بوده است.