به گزارش افکارنیوز، رئیسجمهور آمریکا تایید کرد که کیلا مولر زن گروگان داعش کشته شده است.