به گزارشافکارنیوز،نیروهای امنیتی بحرین روز گذشته برای دومین بار طی ۲۴ ساعت، منزل دبیرکل جمعیت وفاق را محاصره و پلاکاردها و عکس هایی را که در خصوص درخواست آزادی وی و محکومیت بازداشت او بر دیوار های منزل وی نصب شده بود، پاره کردند.

سایت جمعیت وفاق بحرین تأکید کرد، نیروهای امنیتی آل خلیفه صبح دیروز(سه شنبه) پلاکارد بزرگ عکس شیخ علی سلمان را که بر دیوار منزلش نصب شده بود، پاره و ظهر همان روز این اقدام خود را تکرار کردند، امری که بیانگر پافشاری رژیم بحرین به شکستن حرمت منزل شیخ علی سلمان و تعرض به منزل وی است.

این درحالی است که شهروندان بحرینی در محکومیت ادامه بازداشت و محاکمه نا عادلانه و فاقد معیارهای بین المللی، دبیرکل جمعیت وفاق بحرین، دست به اعتراض های گسترده ای زده اند.

خاطرنشان می شود که منزل شیخ علی سلمان به صورت روزمره در معرض صدها گلوله های مختلف قرار می گیرد و خسارت هایی به امول و ساکنان این منزل وارد می شود.