به گزارشافکارنیوز،پلیس اسپانیا از بازداشت یکصد نفر خبر داد که گمان می رود به گروه داعش وابسته باشند. در عملیات نیروهای پلیس اسپانیا برای مبارزه پیشدستانه با تروریسم، همچنین ۲۲ تن حشیش کشف شد که در قالب محموله هایی از مغرب وارد اسپانیا شده بود. به همراه این محموله، دو میلیون یورو هم ضبط شد.

دستگاههای امنیتی اسپانیا اعلام کردند مقادیر حشیش کشف و ضبط شده که از مغرب با قایقهای تندرو قاچاق شده است، این گمان را ایجاد می کند که درآمدهای فروش آن برای حمایت مالی از گروههای افراطی به اصطلاح جهادی(تکفیری) و در راس آنها، گروه داعش هزینه می شود که معنایش این است که گروهک البغدادی بر فروش مواد مخدر برای متنوع کردن منابع درآمدی خود همانند گروههای به اصطلاح جهادی دیگر تکیه کرده است که به سوداگری مواد مخدر برای کسب درآمد بیشتر روی آورده اند.

وزارت کشور اسپانیا هم تاکید کرده است قاچاق و فروش مواد مخدر از سوی گروههای به اصطلاح جهادی تازگی ندارد، زیرا یک چهارم افراطیون دستگیر شده، قبلا به خاطر خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودد. عملیات قاچاق مواد مخدر از سوی تکفیریها، از مغرب یا آمریکای لاتین انچام می شود.

گروههای قاچاقچی مواد مخدر برای رساندن پولهای ناشی از فروش این مواد به گروههای تروریستی تکفیری، از طریق مراکز فروش گوشت و مواد غذایی عمل می کنند که از طریق کانالهای فوری و سریع، درآمد حاصل از سوداگری مواد مخدر را برای گروههای تروریستی منتقل می کنند. این امر باعث شده است تا نیروهای امنیتی اسپانیا، از فعالیت بیش از ۲۵۰ فروشگاه مواد غذایی و گوشتی در عملیات انتقال درآمد حاصل از فروش حشیش، به گروههای تروریستی از جمله داعش خبر دهند.