به گزارشافکارنیوز،رئیس‌جمهور سوریه امروز با «دی‌میستورا» نماینده سازمان ملل در سوریه به رایزنی و بحثپرداخت.

طرفین در این دیدار بر برنامه آتش بس در حلب به گفتوگو پرداختند. بیش از ۴ ماه است که ارتش سوریه به طور کامل تروریستها را در شهر حلب به محاصره درآورده است.، در حال حاضر بیشتر بخشهای حلب در اختیار ارتش سوریه قرار دارد و فرودگاه این شهر نیز در امنیت کامل به سر میبرد