به گزارشافکارنیوز،پایگاه امنیتی «المجد» وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی غزه یک جاسوس دیگر «شاباک»(سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل) را بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، این جاسوس ۳۷ ساله در حال ماهیگیری با برخی از صیادان فلسطینی بازداشت شده است. وی برای اولین بار نیز با افسران شاباک در بندر اسرائیلی «اسدود» آشنا شده است.

جاسوس مذکور اعضای مقاومت در جنگ ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ علیه نوار غزه را رصد میکرده و اطلاعات را تحویل شاباک میداده است.