به گزارشافکارنیوز،استفن سیزر همچنین ۶ ماه از استفاده از هرگونه رسانه اجتماعی منع شده است.

حکمی که «اندرو واتسون»، اسقف جدید «گیلفورد» صادر کرده، یکی از گسترده ترین محدودیت هایی است که تاکنون درمورد یک کشیش در حال خدمت در انگلیس اعمال شده است.

این حکم به دنبال اعتراض ۱۰ روز پیش هیات نمایندگان یهودی انگلیس به ارسال لینکی در صفحه فیس بوک سیزر صادر شد.