به گزارشافکارنیوز،روبرت گرنیر رئیس سابق دفتر سیا در اسلام آباد، تاکید کرد که افغانستان می تواند پناهگاه امنی برای شبه نظامیان داعش شود که اکنون در حال جنگ در سوریه و عراق هستند.

وی در سخنانی افزود: من می خواهم بگویم که تهدید آینده مربوط به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاهی امن برای شبه نظامیان داعش، به مراتب بزرگتر از تهدیدی است که پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی وجود داشت.

وی گفت: طالبان افغانستان نمی تواند در صورت درخواست گروه های افراطی برای پناه گرفتن در افغانستان، متحدان خود در طالبان پاکستان یا سایر گروه های افراطی از جمله داعش را رد کند. گروه هایی در داخل پاکستان وجود دارند که مصمم به حمله به رژیم اسلام آباد هستند.