به گزارشافکارنیوز،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه خواستار توافق هسته‌ای خوب با ایران قبل از پایان رسیدن مهلت نهایی مذاکرات شد.

وی از تهران و قدرتهای دنیا خواست که قبل از پایان رسیدن مهلت نهایی مذاکرات که پایان ماه مارس است، توافق هسته‌ای خوب را منعقد کنند.
موگرینی گفت: باید طی هفتههای آینده به توافق برسیم و نه ماههای آینده.