به گزارشافکارنیوز،" جان چپمن " مدیرکل مرکز بین المللی پژوهش های استراتژیک(آی. آی. اس. اس) که یک موسسه جهانی مستقل فعال در زمینه امنیت جهانی، خطرات سیاسی و درگیری های نظامی است، اخیرا کتاب " موازنه نظامی " در سال ۲۰۱۵ را در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن رونمایی کرد.

در این کتاب آمده است: پس از ۳ سال کاهش، هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان یک ممیز هفت دهم درصد افزایش یافت که بیشترین آن متعلق به رژیِم اسرائیل و عربستان است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، کتاب موازنه نظامی نشان می دهد: کشور آمریکا مانند سال های گذشته در صدر فهرست بیشترین بودجه نظامی در جهان با ۵۸۱ میلیارد دلار قرار دارد. پس از آن، کشور چین با ۱۲۹ میلیارد و چهارصد میلیون دلار، عربستان با ۸۰ میلیارد و هشتصد میلیون دلار، روسیه با ۷۰ میلیارد دلار و انگلستان با ۶۱ میلیارد و هشتصد میلیون دلار قرار دارد.

رژیم صهیونیستی نیز با ۲۳ میلیارد و دویست میلیون دلار در رتبه سیزدهم قرار دارد.