به گزارش افکارنیوز، " بندر الخیبری " از مبلغان وهابی سعودی، در پاسخ به این سؤال که آیا زمین حرکت می کند، گفت: علمای ما(مبلغان وهابی) بر این باورند که زمین ثابت است و حرکت نمی کند.

به نوشته پایگاه اینترنتی " عین الیوم "، الخیبری پس از بررسی متون وهابیت که قائل به ثابت بودن زمین هستند، در ارائه دلایل صحت این متون گفت: اگر زمین، آن گونه که عقل گرایان ادعا می کنند، متحرک بود، برای سفر از فرودگاه الشارقه به چین، فقط کافی بود که هواپیما به آسمان برود و در هوا متوقف بماند، در آن صورت اگر زمین به سمت غرب می چرخید، با چرخش زمین، هواپیما به صورت طبیعی در آسمان چین قرار می گرفت و می توانست در آن جا فرود بیاید.

الخیبری تاکید کرد: نباید ساده باشیم و هر نظریه ای که ارائه می شود بپذیریم؛، بلکه باید به متون و علوم شرعی خودمان رجوع کنیم.
مساله گردش زمین، اخیرا به موضوع کشمکش و جدل میان فیزیک دانان و مبلغان وهابی در عربستان تبدیل شده است. برخی از مشایخ وهابی، قائل به ثابت بودن زمین هستند و نظریه های علمی درباره چرخش زمین را به سبب مغایرت با متون و آموزه های وهابی خود، مردود می دانند.

نظریه گردش زمین که توسط " نیکلاس کاپرنیک " ستاره شناس، ریاضی دان و اقتصاددان لهستانی ارائه شد، از بزرگ ترین نظریه های عصر رنسانس محسوب می شود که به قرن ها اعتقاد به زمین محوری پایان داد و ثابت کرد که زمین و دیگر سیاره ها به دور خورشید می گردند.

بعدها " گالیلئو گالیله " با اختراع تلسکوپ و رصد حرکت ستارگان، نظریه گردش زمین را ثابت کرد، اما کلیسا با او به مبارزه برخاست و این دانشمند ایتالیایی، در جلسه محاکمه در کلیسا ناچار شد بر خلاف باورهای خود اعلام کند که زمین نمی چرخد، اما با این حال در جلسه دادگاه پا بر زمین کوفت و زیر لب زمزمه کرد: با این حال، ای زمین، من که می دانم تو می چرخی.
دانلود فیلم