به گزارش افکارنیوز، پس از انتشار خبر و فیلم سربریدن ۲۱ مصری به دست عناصر داعش در لیبی، خشم و اندوه مصر را فراگرفته است.

" بدیر مکین " برادر یکی از این قربانیان که " میلاد " نام داشت، تأکید کرد که خبر سربریده شدن برادرش را از طریق رسانه‌ها فهمید.

وی به سایت خبری " ایلاف " تأکید کرد که روستای وی در استان " المنیا " کاملا سیاهپوش شده است.
مکین اظهار داشت که دولت مصر در نجات برادر و دیگر دوستانش که به دست داعش سربریده شدند، کوتاهی کرد.

مکین گفت که دولت و به ویژه وزارت خارجه هیچ اطلاعاتی به خانواده‌های قربانیان نداد، و تلاشهای رسمی برای یافتن و بازگرداندن آنان کافی نبود.

بدیر مکین اظهار داشت که برخی از خانواده های قربانیان هنگام شنیدن خبر و یا دیدن فیلم اعدام، از هوش رفتند و اکنون در وضعیت روحی بسیار بدی قرار دارند.

وی تأکید کرد که باید انتقام این کار ار در لیبی گرفت و مواضع داعش را هدف قرار داد.
این شهروند قبطی مصری تأکید کرد که باید پاسخ به این اقدام نظامی باشد و فقط در حد اظهار نظر و پرداخت خسارت مادی نباشد.
" عطا سعد " برادر یکی دیگر از این قربانیان نیز اظهار داشت: ما اکنون این حق را داریم که آنان را دفن کنیم.
سعد تأکید کرد که خواسته دیگر خانواده های قربانیان، گرفتن انتقام آنان است.. و باید در واکنشی نظامی کمر تروریستها را شکست، همانطور که آنان کمر خانواده های قربانیان را شکستند.

* حمایت حفتر از پاسخ نظامی
از سوی دیگر "خلیفه حفتر" فرمانده ارتش ملی لیبی از هرگونه عملیات نظامی مصر در لیبی استقبال کرد و گفت: ما هر اقدام مصر علیه این گروه های تروریستی را تأیید می کنیم.