گروه بین الملل -

یکی از شهروندان آمریکایی که تحت آموزش القاعد قرار داشت و بعد ها این گروه افراطی را ترک کرد، در ادعاهایی افشا ساخت که از او خواسته شده بود تا حسنی مبارک را در هواپیمایش ترور کند.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دیلی میل؛ ایهاب محمدعلی علیه اظهارات یکی از رهبران القاعده به نام خالد الفواز، شهادت داد. او می گوید که بن لادن از او خواسته بود تا از هواپیمای شخصی خود برای حمله به هواپیمای حامل رییس جمهور مصر استفاده کند. ایهاب در اظهارات خود در دادگاه فدرال آمریکا گفت: «این موضوع من را متعجب کرد. از او پرسیدم بسیار خب، آیا خودم را نخواهم کشت؟» بن لادن نیز در پاسخ گفت: «پس تو یک شهید خواهی بود.»

وی گفت: توطئه بن لادن علیه مبارک درحالی طراحی شد که پادشاه سعودی بسیار بیمار بود. بن لادن گفت درصورتی که پادشاه عربستان بمیرد مبارک با هواپیما به عربستان سفر خواهد کرد. بن لادن گفت که اگر من شانس داشته باشم با هواپیمای خودم، هواپیمایش را مورد هدف قرار می دهم.»

اما جت خصوصی بن لادن که ایهاب علی، از استفاده می کرد و با آن آموزش می دید، معیوب شده بود و ددر سودان سقوط کرده بود.

بن لادن درخواست تعمیر جت را ارائه کرده بود اما زمانی که ایهاب علی با شرکت آمریکایی تعمیرات هواپیما تماس گرفت، آنها یک میلیون دلار را بازگرداندند و اینگونه بود که طرح به بایگانی پیوست.