به گزارشافکارنیوز، این کارناوال خیابانی در شهر الوست بلژیک برگزار و در آن پرچم هایی مانند پرچم داعش به اهتزار در آمد و گروهی از مردان و زنان با ریش و نقاب داعشی خودنمایی کردند.

پایگاه اینترنتی " هسپرس " نوشت: در این کارناوال ۳ روزه که اجازه داده شد خودرویی با ظاهر نظامی مسافت ۶ کیلومتری را در این شهر طی کند، رفتار داعش در میان انبوه تماشاگران، شبیه سازی شد.

از آنجایی که مقامات ذی ربط بلژیک اجازه داده اند که افرادی با لباس " جهادی ها "(داعشی ها)، وارد این کاروان شادی شوند پس بدون شک ناگزیر شده اند که برای جلوگیری از هرگونه رویداد احتمالی، تدابیر امنیتی شدیدتری اتخاذ کنند.

تصاویر این کارناوال خیابانی به شیوه ای تمسخر آمیز بیانگر بخشی از درد و رنج زنان در سایه داعش است زیرا زنان مجبورند لباس هایی بپوشند که به طور کامل در آن مخفی شوند و این درحالی بود که شمار زیادی از مردم این مراسم را با دقت تمام دنبال می کنند.

انتظار می رود که تعداد شرکت کنندگان در این کارناوال خیابانی به ۱۷ هزار نفر برسد؛ سیاستمداران بلژیکی نیز در این کارناوال شرکت می کنند تا به شیوه ای خاص به مشکلات بلژیک و جهان بپردازند.