به گزارش افکارنیوز، موشه نگبی در مقاله ای در شماره روز پنجشنبه روزنامه هاآرتص، مقامات پلیس را به تلاش برای مخفی کردن جرائم جنسی در میان افسران پلیس اسرائیل متهم کرد و نوشت: «بوی تعفن اخلاقی و جنایی محافل تصمیم گیر و عالی پلیس اسرائیل، را فرا گرفته است، هر روز در رسانه ها و مطبوعات درباره فساهای جنسی و برنامه ریزی شده افسران اخبار و گزارش هایی منتشر می شود. این روند نه تنها تهدیدی برای موجودیت آن دسته از زنان و دخترانی است که در پلیس خدمت می کنند بلکه تهدید راهبردی برای اسرائیل به شمار می آید.»

نگبی ادامه داد: «امروز شاهدیم که مجریان قانون در اسرائیل در برخورد با مردم قوانین را زیر پا می گذارند و لگد کوب می کنند.»

به گزارش پایگاه خبری المختصر، این تحلیلگر سیاسی نوشت: «وقتی چنین فرهنگی در راس هرم یک نهاد قدرتمند چون پلیس دیده می شود پس اگر زنانی که در مشاغل پایین تر حضور دارند هتک حرمت شوند چندان قابل سرزنش نخواهد بود… باید برای ریشه کن کردن فرهنگ تجاوز در پلیس اقدام کرد.»

وی در انتهای مقاله خود نوشت: در ماه گذشته آلیسون ساندرز، دادستان ارشد انگلیس، دستوری صادر کرد که در آن از نهادهای حقوقی و قضایی خواسته شد پرونده های جرائم جنسی را باز بگذارند و در چنین جرائمی به متهمان و مجرمان رحم نکنند مگر اینکه دلیل و توجیه کافی برای ترحم بر آنان وجود داشته باشد. اگر در اسرائیل نیز چنین دستوری صادر شود آن وقت قادر خواهیم بود از آزادی زنان اسرائیلی حمایت کنیم.