به گزارش افکارنیوز، گردانهای حزب الله عراق اعلام کرد قصد دارد به منظور هدف قرار دادن بالگردهایی که برای گروهک داعش تسلیحات و مواد غذایی ارسال میکنند، موشکهای ضد بالگرد در همه مناطق رویارویی با داعش مستقر کند. گردانهای حزب الله عراق صبح جمعه (امروز) با صدور بیانیهای با بیان اینکه به زودی موشکهای پیشرفته ضد بالگرد در همه مناطق رویارویی با داعش مستقر خواهیم کرد، اعلام کرد: این موشکها اخیرا پیشرفته شده و قادر به هدف قرار دادن همه بالگردها خواهند بود. بر اساس بیانیه گردانهای حزب الله عراق، موشکها همه بالگردهایی که برای افراد مسلح داعش سلاح، مهمات و مواد غذایی ارسال کنند را سرنگون خواهند کرد. گردانهای حزب الله عراق تاکید کردند که سلاح و مهمات مدرنی در اختیار دارند که قادر به هدف قرار دادن اهداف با دقت بالا هستند.