گروه بین الملل -

مذاکرات هسته ای بار دیگر در ژنو به ریاست عباس عراقچی و وندی شرمن از سر گرفته شده است. همزمان با اولین دیدار علی اکبر صالحی و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، منابع ایرانی از حصول پیشرفت در بخش اختلافات فنی خبر دادند.

به گزارشافکارنیوز؛ الحیات می نویسد: در این سری از مذاکرات حسین فریدون، برادر رییس جمهور و مشاور ویژه اونیز حضور یافت و این تصور ایجاد شد که مذاکرات به مراحل حساس خود رسیده است. محمدعلی حسینی مشاور وزیر امورخارجه ایران، گفت که فریدون «برای مشاوره و هماهنگی مدت زمان مذاکرات حضور یافته است.»

به گفته منابع ایرانی، دو طرف اکنون بر سر تعداد سانتریفیوژها و حجم غنی سازی اورانیوم بحث می کنند. همچنین لغو تحریم های اقتصادی بحث امروز جان کری و ظریف خواهد بود.