گروه بین الملل -

دولت بشار اسد، دیگر نه تنها در معرض سقوط نیست، بلکه پایه هایش بیش از گذشته محکم تر شده است؛ این موضوعیست که تمام تحلیلگران غربی، شرقی و صهیونیستی به آن اعتراف کرده اند.

به گزارشافکارنیوز؛ این رسم تاریخ است که تنها دولت های مردمی پایه های محکمی خواهند داشت و دولت های دیکتاتور خواه ناخواه از بین خواهند رفت. این موضوع برای دولت بشار اسد نیز مصداق داشت و مردم سوریه با انتخاب دوباره بشار اسد، بر مشروعیت دولت کشور خود مهر تایید زدند. در این میان گرچه ایران نیز کمک های سوریه را در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، جبران کرد اما حتی اگر مردم سوریه نظام بشار اسد را نمی خواستند کمک های ایران نیز به ماندگاری و استحکام دولت بشار اسد نمی توانست موثر واقع شود.

با استحکام پایه های دولت سوریه و پیشروی های گسترده ارتش این کشور در بیرون راندن تروریست ها از خاک سوریه، رسانه های صهیونیستی وغربی هر روز با انتشار شایعه ای تازه، مدعی می شوند که ایران با نقشه های خود به دنبال جلوگیری از سقوط دولت بشار اسد است!

در تازه ترین ادعای منتشر شده، دبکافایل، رسانه وابسته به ضداطلاعات ارتش صهیونیستی، مدعی شده است که خطوط هوایی ایران، کار انتقال هزاران نفر مبارز شیعی را به فرودگاه لاذقیه برای تقویت ارتش سوریه انجام می دهند و تعدادی از این پروازها از فرودگاه بغداد انجام می شود. این مبارزان شیعی دارای ملیت عراقی، افغانی و پاکستانی هستند. تهران این توانایی را دارد که در کمتر از یک روز، این تعداد مبارز را برای ارتش سوریه فراهم کند.

هواپیماهای ایران دو مسیر را در سوریه دراختیار خود دارند که یکی از آنها از تهران و دیگری از بغداد و انجام پروازها از بغداد نیازمند تایید دولت عراق و نخست وزیر این کشور، حیدرالعبادی است.

حضور ایران باعثنگرانی شدید فرماندهان صهیونیستی شده است. نگرانی آنها از دو چیز است: افتادن دولت عراق در دستان تهران و دیگری دخالت مستقیم عراق در جنگ داخلی سوریه برای اولین بار!

دبکافایل مدعی شده است که حتی باراک اوباما تصمیم برای مداخله بغداد برای جلوگیری از پروازهای هواپیماهای ایرانی به سوریه داشت که این اتفاق نیفتاد.