به گزارشافکارنیوز،الاخضر الابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در گفتگو با روزنامه الخلیج چاپ امارات اظهار داشت: بحران سوریه بحرانی ترکیبی است و این طور تلقی می شود که نظام سوریه در معرض توطئه خارجی قرار دارد و ابعاد داخلی ندارد و سوری ها در آن نقشی ندارند. طرف های توطئه، اسرائیل و ترکیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مخالفان سوری نیز یکپارچه نیستند و کشورهای حامی آنها نیز هر یک چیزی می گویند و یک دیدگاه واحد در میان مخالفان سوری وجود ندارد.

الاخضر الابراهیمی در ادامه گفت: گزینه نظامی راه حل بحران سوریه نیست و ارسال سلاح به این کشور باید متوقف شود و این همان چیزی است که «نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب بر آن تاکید کرده است. بحران سوریه باید از طریق راه حل های سیاسی حل و فصل شود اما برخی مخالفان سوریه معتقد هستند تنها گزینه نظامی راه حل بحران سوریه است.

نماینده سابق سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در ادامه گفت: من بر این باور نیستم که اسرائیل اکنون در خطر بسر می برد، اعراب خود را نابود می کنند و اسرائیل از این مسئله بسیار خرسند است.