به گزارشافکارنیوز،این درگیری ها به دلیل اختلاف عناصر داعش با یکدیگر درباره نحوه مجازات چند فرد سیگاری در یکی از مناطق کرکوک صورت گرفت.

شبکه عراقی سومریه نیوز به نقل از منابعی تأکید کرد، برخی از عناصر داعش پس از بازداشت چند نفر به خاطر سیگار کشیدن، آنان را شلاق زدند، و تصمیم گرفتند انگشتان دست کسانی که قبلا به خاطر سیگار کشیدن به آنان هشدار داده بودند، قطع کنند.

بر اساس این گزارش، برخی از عناصر داعش با این حکم مخالفت کردند که این امر موجب درگیری مسلحانه بین آنان شد.