به گزارش افکارنیوز، این منبع محلی در گفتگو با السومریه نیوز تاکید کرد که با توجه به برخی اطلاعات موثق، داعش سه تن از بارزترین سرکردگان خود به نام ابونزار العبیدی، قیس ابومحمد و الانصاری را در حوض العظیم در ۶۵ کیلومتری شمال بعقوبه اعدام کرده است. داعش این افراد را از بیش از دو ماه تحت بازداشت داشت، زیرا با از دست دادن آخرین پایگاه خود در روستاهای النای به سمت تکریت فرار کرده بودند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: کسانی که اعدام شدند، مسئولان رده بالای داعشی هستند که در صف دوم هرم داعش، مسئولیت داشتند و پست های کلیدی در حوض العظیم داشتند. علت اعدام آنها کوتاهی در مقابله با نیروهای امنیتی و نیروهای بسیج مردمی عنوان شده است.

نیروهای امنیتی در دیالی از بیش از دو ماه پیش، پس از درگیریهای شدید با داعش، جنگ حوض العظیم را یکسره کرده بودند.