به گزارشافکارنیوز،در ادامه خشونت‌ها و تیراندازی با اسلحه در جامعه آمریکا، ‌این بار یک پدر ۵۲ ساله ساکن نیویورک دو دختر دانش‌آموز خود را کشت.

«گلن هاچمن» ۵۲ ساله که پس از ۲۲ سال خدمت در پلیس نیویورک اخیرا بازنشست شده بود، ‌ با تیراندازی به «آلیشیا» دختر دبیرستانی و نیز «دیانا» یک دختر دیگر خود، ‌ آنها را کشت.

به گزارش پایگاه ان بی سی نیویورک، این مرد آمریکایی پس از کشتن دخترانش خودکشی کرد. پلیس آمریکا و رسانهها هنوز گزارشی درباره علت این اقدام وحشتناک ارائه نکردهاند.